Welcome to SA Worksheets Videos Page

 

Welkom op ons webtuiste ! Duisende leerders, ouers en opvoeders maak gebruik van ons werkkaarte op 'n daaglikse basis. By wyse van dit wat ons produseer, het ons ten doel om leerders te help om konsepte soos vervat in die KABV, aan te leer en te begryp. Elke werkkaart het ook 'n aparte antwoordblaai sodat ouers, grootouers en sorggewers stap vir stap kan volg en leerders se vordering kan volg. Kopiereg word voorbehou op al ons werk en geen herverkope word toegelaat nie. Dankie vir U ondersteuning tydens 2016 - dit is ons bede dat U 'n aangename feesseisoen sal beleef. Ons sien daarna uit om in 2017 steeds tot U diens te wees.

Welcome on our website ! Thousands of learners, parents and teachers use our worksheets every day. By means of what we produce, we aim to assist learners to understand and learn the concepts contained in CAPS. Each worksheet has a separate answer sheet - helping parents, grandparents and caregivers to follow and determine learners' progress. Copyright is reserved on all our work and no resale is allowed. Thank you for your support during 2016 - it is our prayer that that you will experience a joyous festive season. We look forward to still be of service to you in 2017.